Crnogorski  English 

Obavještenja : Obavještenje o izvršenoj raspodjeli preostale imovine ZIF Moneta a.d. – u likvidaciji

Naslov

Obavještenje o izvršenoj raspodjeli preostale imovine ZIF Moneta a.d. – u likvidaciji

Tekst

Zatvoreni investicioni fond „MONETA“ a.d. – u likvidaciji
Montenegroberza a.d.
Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore
 
 
 
Predmet: Obavještenje o izvršenoj raspodjeli preostale imovine ZIF Moneta a.d. – u likvidaciji
 
 
         Ovim putem obavještavamo emitenta, berzu, regulatora tržišta i ostalu zainteresovanu javnost da je, dana 06.02.2017.godine, u CDA izvršena raspodjela preostale imovine ZIF Moneta a.d. u likvidaciji, na način što je svaki akcionar ZIF Moneta (simbol trgovine MONF) dobio proporcionalan broj akcija društva Otrantkomerc a.d. (simbol trgovine OTRU), od broja akcija OTRU koje su činile imovinu Fonda za raspodjelu.  Raspodjela akcionarima MONF je izvršena po nalogu dobijenom od strane likvidatora ZIF Moneta a.d., a na osnovu člana 24 Zakona o privrednim društvima i na osnovu sljedećih dostavljenih adekvatnih odluka Fonda:
·     Odluka o dobrovoljnoj likvidaciji ZIF Moneta a.d. od 06.06.2016.godine;
·     Odluka o imenovanju likvidatora ZIF Moneta a.d. od 06.06.2016.godine;
·     Konačni Izvještaj likvidatora ZIF Moneta a.d. u likvidaciji od 16.12.2016.godine;
·     Odluka o prihvatanju Konačnog izvještaja o sprovedenoj likvidaciji ZIF Moneta a.d. u likvidaciji od 21.12.2016.godine;
·     Elektronski spisak akcionara MONF sa načinom raspodjele - brojem akcija OTRU u vlasništvu ZIF Moneta a.d. u likvidaciji koje se dijele svakom akcionaru MONF, sačinjen od strane likvidatora Fonda i dostavljen u CDA dana 03.02.2017.godine.
 
Nakon sprovedene raspodjele akcija OTRU akcionarima MONF, CDA je, Likvidatoru ZIF Moneta, dostavila spisak akcionara društva Otrantkomerc a.d. na verifikaciju.
 
Napominjemo da emisija akcija ZIF Moneta a.d. u likvidaciji (simbol trgovine MONF) ostaje i dalje da egzistira u CDA do momenta formalnog zakonski definisanog brisanja ZIF Moneta a.d. u likvidaciji.  Kako su akcionari MONF isplaćeni predmetnim prenosima akcija OTRU, sa akcijama MONF neće biti moguće prometovanje - ni tržišno ni vantržišno.
 
 
 
 
S poštovanjem,
 
Menadžer za dnevne operacije
 
 
Marko Vojinović

Veza na dokument

 

Datum

7.2.2017

Prilozi

OBAVJESTENJE - MONETA - MONTENGROBERZA - KHOV.pdf    
WEB1\Administrator je kreirao u 7.2.2017 11:16
WEB1\Administrator je poslednji put izmenio u 7.2.2017 11:16
© 2011 Centralna Depozitarna Agencija Crne Gore