Crnogorski  English 

Obavještenja : Obavještenje o podnijetom zahtjevu Sticaoca – Šarac Miloja za prinudnu prodaju akcija „Žitoprodukt“ a.d.

Naslov

Obavještenje o podnijetom zahtjevu Sticaoca – Šarac Miloja za prinudnu prodaju akcija „Žitoprodukt“ a.d.

Tekst

Akcionarima  „ŽITOPRODUKT“ a.d. Pljevlja

 

                                                                                              Obavještenje

 

o podnijetom zahtjevu Sticaoca – Šarac Miloja za prinudnu prodaju akcija „Žitoprodukt“ a.d.

 

 

 

Obavještavamo sve akcionare „Žitoprodukt“ a.d.  da je većinski vlasnik Šarac Miloje dana 18.05.2017. godine podnio zahtjev o pokretanju postupka prinudne prodaje akcija „Žitoprodukt“ a.d., a u skladu sa članom 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (SL.list CG br. 18/11 i 52/2016).

 

Postupajući po ovom zahtjevu CDA je izvršila isplatu novčanih sredstava na račune akcionara kod Crnogorske komercijalne  banke dana 24.05.2017. godine, a u skladu sa Uputstvom o načinu primjene člana 39. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Komisije za hartije od vrijednosti broj 01/1-2797/1-12 od 11.12.2012. godine.
Novac za prodate akcije, akcionari mogu podići uz ličnu kartu kod  Crnogorske komercijalne banke počev od 25.05.2017. godine.
 
Kontakt telefon: 020-231-753
 
                                                                                                                Centralna Depozitarna Agencija
                                                                                                                 Novaka Miloševa bb, Podgorica

 

                                                                                                                           www.cda.me

 

Veza na dokument

 

Datum

24.5.2017

Prilozi

WEB1\Administrator je kreirao u 24.5.2017 14:20
WEB1\Administrator je poslednji put izmenio u 24.5.2017 14:22
© 2011 Centralna Depozitarna Agencija Crne Gore