Crnogorski  English 

Obavještenja : CDA informacije u vezi Ponude za preuzimanje RUPV

Naslov

CDA informacije u vezi Ponude za preuzimanje RUPV

Tekst

​ Dobrovoljna ponuda za preuzimanje akcija Rudnik uglja a.d. (RUPV) od strane sticaoca Elektroprivreda CG

 

1.    Trajanje Ponude: početak 20.04.2018.god. u 8:00 h , završetak 04.05.2018.god. u 16:00 h

 

2.    Uslovi ponude:

ü  cijena 6,40 € po akciji; 

ü  troškovi - provizija CDA u iznosu: 1,21 € po rezervaciji (izjavi) za preuzimanje + 0.05% od vrijednosti prenijetih akcija (ali ne manje od 1,50 €)*21% PDV + troškovi platnog prometa banke (napomena: ukoliko domaće fizičko lice ne dostavi broj bankovnog računa, novac će mu biti uplaćen u Societe Generale Montenegro banci uz prezentovanje važećeg identifikacionog dokumenta i bez bankarske provizije za podizanje novca);

ü  CDA će isplatu svih prijavljenih prihvaćenih izjava akcionara izvršiti u zakonskom roku roku od tri radna dana od dobijanja rješenja Komisije za tržište kapitala o uspješnom okončanju Ponude;

 

3.    Obavezni preduslovi prihvatljivosti:

Ø  Sve akcije RUPV koje su predmet prihvata javne ponude moraju biti na slobodnoj poziciji tj. akcionari koji žele prihvatiti Ponudu a imaju date naloge kod brokera, moraju povući nalog prije dolaska / dostavljanja izjave u CDA.

Ø  Ukoliko su akcije RUPV opterećene (zaloga, blokada, ...), prihvat ponude se može izvršiti tek kad se evidentirano  opterećenje oslobodi u skladu sa propisima.

Ø  Akcionar mora lično doći u prostorije CDA na adresi Novaka Miloševa bb 81000 Podgorica. Lice koje nije u mogućnosti doći lično u prostorije CDA, može: (1) napraviti ovjereno ovlašćenje da ovlašćeno lice moze potpisati Izjavu o prihvatanju ponude i druge obrasce (PEL, Stvarni vlasnik) umjesto njega ili (2) potrebnu zakonski ovjerenu cjelokupnu dokumentaciju moze dostaviti preporučenom poštom na adresu CDA uz istovremeno slanje skeniranih dokumenata i povratnice na mail cda@t-com.me.

Ø  Ovjera dokumenata (gdje je neophodna):

-       dokumenta iz Crne Gore se ovjeravaju kod notara, suda ili opštine;

-       dokumenta iz inostranstva se ovjeravaju kod javnog bilježnika / notara i moraju biti sa apostilom osim za zemlje sa kojima Crna Gora ima potpisan Sporazum (za Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, Italiju, Rusiju nije potreban apostil već samo ovjera kod notara); dokumenta iz inostranstva koja nijesu na crnogorskom ili srodnim jezicima, moraju biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

   4.    Potrebna dokumenta za prihvat Ponude:

   Za Domaća fizička lica

            ·           Izjava o prihvatanju ponude za preuzimanje (može se preuzeti na internet stranici CDA www.cda.me ili u prostorijama CDA)

            ·          PEL obrazac (samo ako su Politički eksponirani - može se preuzeti na internet stranici CDA www.cda.me ili u prostorijama CDA)

·          Važeći identifikacioni dokument – Original na uvid i fotokopija važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom (lična karta, pasoš)

·          Potvrda o broju bankovnog računa

·          Zakonski ovjereno punomoćje (notar, sud, opština) ukoliko Izjavu potpisuje opunomoćeno lice

 

Za Domaća pravna lica / kastodi banke

·          Izjava o prihvatanju ponude za preuzimanje, potpisana i pečatirana (može se preuzeti na internet stranici CDA www.cda.me ili u prostorijama CDA)

·          Original ili ovjerena fotokopija dokumenata o registraciji pravnog lica ( Potvrda o registraciji iz CRPS ne starija od 3 mjeseca)

·          Obrazac Stvarni vlasnik i PEL obrazac za stvarnog vlasnika (mogu se preuzeti na internet stranici CDA www.cda.me ili u prostorijama CDA) i ID dokument stvarnog vlasnika

·          Karton deponovanih potpisa (bankovni račun) i kopija identifikacionog dokumenta

·          Punomoćje ovjereno od strane pravnog lica ukoliko Izjavu potpisuje opunomoćeno lice;

 

Za Strana fizička lica

·          Izjava o prihvatanju ponude za preuzimanje  (ukoliko je potpisuje akcionar van prostorija CDA, mora biti ovjerena od strane notara i apostilirana ukoliko Crna Gora nema potpisan Sporazum sa tom državom)

·          PEL obrazac (samo ako su Politički eksponirani - može se preuzeti na internet stranici CDA www.cda.me ili u prostorijama CDA)

·          Kopija pasoša

·          Instrukcija za uplatu novčanih sredstava iz inostranstva

·          Zakonski ovjereno i apostilirano punomoćje (ukoliko Izjavu potpisuje opunomoćeno lice u prostorijama CDA)

 

Za Strana pravna lica

·          Izjava o prihvatanju ponude za preuzimanje, potpisana i pečatirana (ukoliko je potpisuje akcionar van prostorija CDA, mora biti ovjerena od strane notara i apostilirana ukoliko Crna Gora nema potpisan Sporazum sa tom državom)

·          Potvrda o registraciji iz zvaničnog registra ne starija od 3 mjeseca, sa prevodom sudskog tumača, za društva iz off shore destinacija potreban je Certificate of incumbency, sa prevodom sudskog tumača

·          Obrazac Stvarni vlasnik i PEL obrazac za stvarnog vlasnika (mogu se preuzeti na internet stranici CDA www.cda.me ili u prostorijama CDA) i ID dokument stvarnog vlasnika

·          Zakonski ovjereno i apostilirano punomoćje (ukoliko Izjavu potpisuje opunomoćeno lice u prostorijama CDA) i kopija pasoša.

·          Instrukcija za uplatu novcanih sredstava iz inostranstva.​

Veza na dokument

 

Datum

19.4.2018

Prilozi

Izjava preuzimanje-RUPV.doc    
WEB1\Administrator je kreirao u 19.4.2018 12:12
WEB1\Administrator je poslednji put izmenio u 19.4.2018 12:20
© 2011 Centralna Depozitarna Agencija Crne Gore