Crnogorski  English 

Obavještenja : Obavještenje o prenosu akcija RUPV na Sticaoca i isplati akcionara koji su prihvatili dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje datu od strane Elektroprivrede CG a.d.

Naslov

Obavještenje o prenosu akcija RUPV na Sticaoca i isplati akcionara koji su prihvatili dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje datu od strane Elektroprivrede CG a.d.

Tekst

 Dana 15.06.2018.godine, CDA je primila rješenje Komisije za tržište kapitala broj 07/2-5/16-18, kojim je Komisija utvrdila da je uspješno okončan postupak dobrovoljne javne ponude za preuzimanje RUPV od strane Elektroprivrede CG a.d. U navedenom postupku, u zakonskom roku, u CDA je prijavljeno 4.901.389 akcija RUPV.

U skladu sa dispozitivom navedenog komisijskog rješenja i prema članu 36 Zakona o preuzimanje, dana 18.06.2018 je CDA izvršila finalnu realizaciju predmetnog pravnog posla na način što je dat nalog banci za isplatu akcionara koji su prihvatili predmetnu ponudu za preuzimanje, uz istovremeni prenos svih prijavljenih akcija RUPV na individualni račun Sticaoca – Elektroprivrede CG. Promjena vlasništva u emitentu Rudnik uglja a.d. Pljevlja je javno dostupna- vidljiva na sajtu CDA www.cda.me u rubrici „10 najvećih akcionara“.  Novac od ove transakcije akcionarima će biti dostupan na njihovim bankarskim računima u skladu sa instrukcijama koje su dali prilikom potpisivanja Prihvata ponude: (1) akcionari koji su prijavili bankovni račun kod poslovne banke moći će raspolagati neto novčanim iznosom od danas (18.06.2018), (2) akcionari koji su odabrali komisionu isplatu preko Socite Generale Montenegro banke moći će podići novac na šalterima ove banke uz prezentaciju ličnog identifikacionog dokumenta počev od sjutra 19.06.2018, a (3) akcionarima iz inostranstva je novac uplaćen deviznim-ino plaćanjem putem SWIFT-a i isti će im biti na raspolaganju shodno pravilima ino platnog prometa SoGe banke i njihove korespodentske banke.

 Na kraju, u skladu sa članom 38 Zakona o preuzimanju, imajući u vidu da je Sticalac stekao preko 75% akcija sa pravom glasa emitenta, vlasnici preostalih akcija (koji se nijesu prijavili u prvom roku) imaju pravo da pod istim uslovima ponude svoje akcije Sticaocu i iste će biti otkupljene. Ovaj zakonski obavezni dodatni rok za otkup akcija RUPV će trajati 15 dana, počev od dana kada Sticalac javno objavi rezultate preuzimanja, o čemu će akcionarai biti zvanično obaviješteni preko navedenog Javnog oglasa Sticaoca - Elektroprivrede CG.​

Veza na dokument

 

Datum

18.6.2018

Prilozi

WEB1\Administrator je kreirao u 18.6.2018 15:14
WEB1\Administrator je poslednji put izmenio u 18.6.2018 15:14
© 2011 Centralna Depozitarna Agencija Crne Gore