Crnogorski  English 
Skip Navigation LinksCKDD A.D. Podgorica > Crnogorski

Obavještenja : Licitacija za prodaju vozila

Naslov

Licitacija za prodaju vozila

Tekst

Na osnovu Odluke Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva o prodaji korišćenog službenog vozila, broj 06-124 od 29.03.2019. godine, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja (aukcije) za prodaju putničkog automobila AUDI A4, objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODAJU VOZILA

1.     Predmet prodaje

Predmet prodaje je vozilo, svojina Centralnog klirinško depozitarnog društva, kako slijedi:

 

 RB.

MARKA-TIP AUTOMOBILA

BROJ ŠASIJE

MJESTO

LICITACIJA

POČETNA

CIJENA U €

1.

„AUDI A4”

WAUZZZ8E94A210613

PODGORICA

I

3.800,00

- Putnički automobil

- Registraciona oznaka: PG CL 919

- Marka vozila: AUDI

- Tip/Model: A4

- Zapremina/Snaga motora: 1896/96

- Vrsta goriva: Nafta

- Boja vozila: SREBRNA METALIK

- Broj mjesta za sjedenje: 5

- Godina proizvodnje: 2004

- Nije registrovan

- Saobraćajna dozvola

- Prva pomoć

- Oprema (dizalica,  trougao, klučevi)

- Rezervni točak

- Četiri zimske gume + 4 ljetnje

- Servisna knjiga

  2. Uslovi nadmetanja

Postupak prodaje sprovešće se putem dostavljanja pisanih ponuda.

Predmetna vozilo se nalazi na parking lociranom iza Robne kuće “Ražnatović”, u ulici Novaka Miloševa.

Zainteresovani kupci vozilo mogu pogledati dana 22., 23. i 24.aprila 2019. godine od 9 do 15 časova.

Predmetno vozilo se prodaje u viđenom stanju i bez prava na naknadnu reklamaciju.

 Ponuda treba da sadrži:

- za pravna lica                                                                                        

 naziv i sjedište pravnog lica

 matični broj pravnog lica

 izvod iz CRPS-a

 ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje

 broj računa i naziv banke za vraćanje depozita

 vrijednost ponude izražena u €

-za fizička lica  

 ime i prezime

 adresu stanovanja

 kopiju važeće lične karte

 broj telefona

 vrijednost ponude izražena u €.

3.Vrijeme i mjesto podnošenja ponude:

 Ponude dostaviti u zapečaćenoj koverti sa naznakama: za “JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju vozila” za potrebe Centralnog klirinško depozitarnog društva AD Podgorica, putem pisane licitacije i “NE OTVARAJ” prije zvanične sjednice Komisije za otvaranje ponuda.

Na koverti moraju biti naznačeni i osnovni podaci o ponuđaču (naziv i adresa).

Ponude se dostavljaju na adresu:

Centralno klirinško depozitarno društvo,AD Podgorica, Novaka MIloševa bb, Podgorica ili neposredno na arhivi Centralnog klirinško depozitarnog društva do dana 25.4.2019. godine, do 13 časova, u zapečaćenom omotu.

 Javno otvaranje ponuda:

Javno otvaranje ponuda će biti održano nakon isteka krajnjeg roka za prijem ponuda, 25.4.2019. godine u 14 časova u prostorijama Centralnog klirinško depozitarnog društva, Novaka Miloševa bb, Podgorica, uz omogućeno prisustvo zainteresovanih ponuđača.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i one koje su nepotpune, u smislu dostavljanja dokaza određenim ovim Pozivom, kao i u slučaju ako nijesu zapečaćene i one koje su ispod početne cijene neće se razmatrati.

Učesnik koji ponudi najvišu cijenu, proglašava se Kupcem.

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, ponude će se licitirati na licu mjesta.

Izabrani kupac je dužan da zaključi Ugovor o kupoprodaji u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.

Kupac mora u cjelosti izvršiti uplatu ugovorenog iznosa u roku od 3 dana od dana zaključenja ugovora.

Preuzimanje vozila izvršiće se nakon uplate ugovorenog iznosa.

Kupac je dužan preuzeti vozilo u roku od 7 dana od dana uplate ugovorenog iznosa.

Kupac snosi troškove ovjere ugovora i prevoda vozila.

U slučaju da izabrani ponuđač odustane od kupovine, odnosno ukoliko ne potpiše Ugovor o kupoprodaji u definisanom roku ili ne isplati kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku  Ugovor se može zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Kontakt osoba:

Za vrijeme trajanja poziva za prikupljanje ponuda za prodaju vozila putem pisane licitacije zainteresovani kupci mogu dobiti sva potrebna obavještenja od osobe za kontakt:  Nevenka Žarić, tel.br. 069/388-932.

Tekst poziva objavljen je u dnevnim novinama "Pobjeda", kao i na web sajtu Centralnog klirinško depozitarnog društva - www.ckdd.me​

Veza na dokument

 

Datum

18.4.2019

Prilozi

WEB1\Administrator je kreirao u 18.4.2019 13:02
WEB1\Administrator je poslednji put izmenio u 7.5.2019 9:13
© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.