Crnogorski  English 

Obavještenja : Konkurs za izbor i imenovanje izvršnog/e direktora/ice CKDD-a

Naslov

Konkurs za izbor i imenovanje izvršnog/e direktora/ice CKDD-a

Tekst

Na osnovu člana 22.1 tačka 8 Statuta Centralnog klirinškog depozitarnog društva a.d. Podgorica (djel.br.: 06-258/6 od 31.05.2018.godine), a u vezi sa članom 155 Zakona o tržišta kapitala (“Sl. list Crne Gore”, broj 01/18), i Odluke Odbora direktora Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica, (djel.br.: 06-337 od 31.08.2018.godine), Centralno klirinško depozitarno društvo a.d. Podgorica, raspisuje

 

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVRŠNOG/E DIREKTORA/ICE

Centralnog klirinško depozitarnog društva a.d. Podgorica

 

Uslovi: 

 

·         visoko obrazovanje – najmanje VII1 stepen stručne spreme (240 ECTS) ekonomske, pravne, elektrotehničke ili prirodno-matematičke struke;

·         najmanje 3 godine radnog iskustva u finansijskom sektoru na istim ili sličnim poslovima;

·         visok nivo poznavanja finansijskih instrumenata;

·         aktivno znanje engleskog jezika;

·         lični ugled i odgovarajuće stručne kvalifikacije, profesionalnu sposobnost i iskustvo u obavljanju poslova u finansijskom sektoru;

·         da nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije ;

·         da nema smetnji iz člana 154 Zakona o tržištu kapitala ("Službeni list Crne Gore", br. 01/18);

·         zdravstvena sposobnost.

·         Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, kratku biografiju ( podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio i odgovornosti na tim poslovima, podatke o posebnim oblastima znanja),uvjerenje o državljanstvu,  ovjerenu kopiju diplome ili uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju, ovjerenu kopiju radne  knjižice i ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, dokaz da nije pravnosnažnom sudskom odlukom osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije, dokaz o zdravsvenoj sposobnosti i izjavu da nema smetnji iz člana 154 Zakona o tržištu kapitala.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Kandidati koji ispunjavaju tražene uslove biće pozvani na intervju.

 

Prijava na konkurs  podnosi se u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na adresu poslodavca, ulica Novaka Miloševa bb, 81000 Podgorica, sa naznakom za Konkurs.

 

Nepotpune i neblagovremeno prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.

 ​

Veza na dokument

 

Datum

5.9.2018

Prilozi

WEB1\Administrator je kreirao u 5.9.2018 7:48
WEB1\Administrator je poslednji put izmenio u 5.11.2018 7:57
© 2011 Centralna Depozitarna Agencija Crne Gore