Kretanje nagore
Prijavljivanje
Crnogorski  English 

Obrasci

Obrasci su dati u dvije verzije: Microsoft Word 97 - 2003 Document (.doc) i Adobe Acrobat Document (.pdf).

 

 

 Obrasci (word)

 
  
  
  
  
Obrazac_101.docPodaci o registrovanom licu (fizičko lice)Obrazac 101203 KB
Obrazac_102.docPodaci o registrovanom licu (pravno lice)Obrazac 102157 KB
Obrazac_103.docPodaci o ovlašćenom predstavniku (fizičko lice)Obrazac 103150 KB
Obrazac_104.docPodaci o ovlašćenom predstavniku (pravno lice)Obrazac 104135 KB
Obrazac_201.docPodaci o emitentuObrazac 201170 KB
Obrazac_202.docPodaci o emisijiObrazac 202119 KB
Obrazac_301.docZahtjev za otvaranje računa / promjenu podatakaObrazac 301165 KB
Obrazac_302.docNalog za prenos hartija od vrijednostiObrazac 302271 KB
Obrazac_303.docNalog za blokiranje slobodnih pozicijaObrazac 303249 KB
Obrazac_304.docNalog za oslobađanje blokiranih pozicijaObrazac 304237 KB
Obrazac_305.docZahtjev za informacijamaObrazac 305250 KB
Obrazac_306.docGeneralni zahtjevObrazac 306161 KB
Obrazac_307.docNovi podaci o registrovanom licu (fizičko lice)Obrazac 307174 KB
Obrazac 308 _ Zahtjev za dodjelu PIN koda.docxZahtjev za dodjelu PIN kodaObrazac 30839 KB
Obrazac_401.docObrazac Registracija nove emisije / promjena podataka o emisijiObrazac 401179 KB
Obrazac_402.docZahtjev za dobijanje liste vlasnika hartija od vrijednosti (za sastanak)Obrazac 402177 KB
Obrazac_403.docZahtjev za dobijanje liste vlasnika hartija od vrijednosti (za dividende i ostale isplate)Obrazac 403226 KB
Obrazac_404.docZahtjev za preduzimanje korporativnih aktivnostiObrazac 404223 KB
Obrazac_405.docGeneralni zahtjev emitentaObrazac 405217 KB
Zahtjev za dobijanje usluge e-račun.docxZahtjev za dobijanje usluge e-računObrazac 50141 KB
Zahtjev za pristup informaciji.docxZahtjev za pristup informacijiObrazac SPI24 KB

 

 

 Obrasci (pdf)

 

 

  
  
  
  
Zahtjev za pristup informaciji.pdfZahtjev za pristup informaciji Obrazac SPI116 KB
Obrazac_101.pdfPodaci o registrovanom licu (fizičko lice)Obrazac 1019 KB
Obrazac_102.pdfPodaci o registrovanom licu (pravno lice)Obrazac 1029 KB
Obrazac_103.pdfPodaci o ovlašćenom predstavniku (fizičko lice)Obrazac 1038 KB
Obrazac_104.pdfPodaci o ovlašćenom predstavniku (pravno lice)Obrazac 1047 KB
Obrazac_201.pdfPodaci o emitentuObrazac 20110 KB
Obrazac_202.pdfPodaci o emisijiObrazac 2027 KB
Obrazac_301.pdfZahtjev za otvaranje računa / promjenu podatakaObrazac 3019 KB
Obrazac_302.pdfNalog za prenos hartija od vrijednostiObrazac 30212 KB
Obrazac_303.pdfNalog za blokiranje slobodnih pozicijaObrazac 30311 KB
Obrazac_304.pdfNalog za oslobađanje blokiranih pozicijaObrazac 30411 KB
Obrazac_305.pdfZahtjev za informacijamaObrazac 30511 KB
Obrazac_306.pdfGeneralni zahtjevObrazac 3069 KB
Obrazac_307.pdfNovi podaci o registrovanom licu (fizičko lice)Obrazac 3079 KB
Obrazac 308 _ Zahtjev za dodjelu PIN koda.pdfZahtjev za dodjelu PIN kodaObrazac 308384 KB
Obrazac_401.pdfObrazac Registracija nove emisije / promjena podataka o emisijiObrazac 4018 KB
Obrazac_402.pdfZahtjev za dobijanje liste vlasnika hartija od vrijednosti (za sastanak)Obrazac 4029 KB
Obrazac_403.pdfZahtjev za dobijanje liste vlasnika hartija od vrijednosti (za dividende i ostale isplate)Obrazac 4039 KB
Obrazac_404.pdfZahtjev za preduzimanje korporativnih aktivnostiObrazac 4049 KB
Obrazac_405.pdfGeneralni zahtjev emitentaObrazac 4058 KB
Zahtjev za dobijanje usluge e-račun.pdfZahtjev za dobijanje usluge e-računObrazac 501425 KB
Obrazac STVARNI VLASNIK 2019.pdfObrazac STVARNI VLASNIKObrazac SV100 KB
PEL 2019.pdfObrazac za identifikaciju politički eksponiranog licaPEL obrazac207 KB

 

​​ ​​

© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.