Kretanje nagore
Prijavljivanje
Crnogorski  English 

Uprava

Odbor direktora

 

Dragana Bjelobrković Vukčević, predsjednica

Radoica Luburić, član

Uroš Ivović, član

Marko Miročević, član

Radomir Rudanović, član

 

Igor Vojinović, izvršni direktor

Rajka Dragićević, sekretar

© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.