Kretanje nagore
Prijavljivanje
Crnogorski  English 

Uprava

Odbor direktora

 

Radomir Rudanović, predsjednik

Marina Perović, zamjenica predsjednika

Radoica Luburić, član

Biljana Obradović, član

Marko Miročević, član

 

Danilo Vujović, izvršni direktor

Miomir Jovanović, sekretar

 ​

© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.