Crnogorski  English 
Skip Navigation LinksCKDD A.D. Podgorica > Crnogorski

Obavještenja : Obavještenje akcionarima o postupku preuzimanja emitenta ROBNA KUĆA "NIKŠIĆANKA" A.D. Nikšić od strane Sticaoca Trgovinsko-uslužno i export-import preduzeća „MIL-POP“ Podgorica

Naslov

Obavještenje akcionarima o postupku preuzimanja emitenta ROBNA KUĆA "NIKŠIĆANKA" A.D. Nikšić od strane Sticaoca Trgovinsko-uslužno i export-import preduzeća „MIL-POP“ Podgorica

Tekst

Prihvat ponude u postupku preuzimanja emitenta ROBNA KUĆA "NIKŠIĆANKA" A.D. Nikšić od strane Sticaoca Trgovinsko-uslužno i export-import preduzeće „MIL-POP“ Podgorica

 

1.    Trajanje Ponude: od 17.11.2023. u 08:00h do 1.12.2023. godine do 16:00h

 

2.    Uslovi ponude:

ü  cijena 1,22 € po akciji; 

ü  troškovi: provizija CKDD-a u iznosu 1,21€ (za upis prihvata ponude) + 0.05% od vrijednosti prenesenih akcija (ali ne manje od 1,50 €)*21% PDV (za prenos vlasništva) + troškovi platnog prometa banke;

ü  CKDD će isplatu svih prijavljenih prihvaćenih izjava akcionara izvršiti u zakonskom roku roku od tri radna dana od dobijanja rješenja Komisije za tržište kapitala o uspješnom okončanju Ponude;

 

3.    Obavezni preduslovi prihvatljivosti:

Ø  Sve akcije koje su predmet prihvata javne ponude moraju biti na slobodnoj poziciji tj. akcionari koji žele prihvatiti Ponudu a imaju date naloge kod brokera, moraju povući nalog prije dolaska / dostavljanja izjave u CKDD.

Ø  Ukoliko su akcije opterećene (zaloga, blokada, ...), prihvat ponude se može izvršiti tek kad se evidentirano  opterećenje oslobodi u skladu sa propisima.

Ø  Akcionar mora lično doći u prostorije CKDD-a na adresi Svetlane Kane Radević 1, IV sprat, 81000 Podgorica u periodu 08-16 h. Lice koje nije u mogućnosti doći lično u prostorije CKDD-a, može: (1) napraviti ovjereno ovlašćenje da ovlašćeno lice moze potpisati Izjavu o prihvatanju ponude i druge obrasce (PEL, Stvarni vlasnik) umjesto njega ili (2) potrebnu zakonski ovjerenu cjelokupnu dokumentaciju moze dostaviti preporučenom poštom na adresu CKDD uz istovremeno slanje skeniranih dokumenata i povratnice na mail info@ckdd.me.

Ø  Ovjera dokumenata (gdje je neophodna):

-       dokumenta iz Crne Gore se ovjeravaju kod notara, suda ili opštine;

-       dokumenta iz inostranstva se ovjeravaju kod javnog bilježnika / notara i moraju biti sa apostilom osim za zemlje sa kojima Crna Gora ima potpisan Sporazum (za Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, Italiju, Austriju, Rusiju nije potreban apostil već samo ovjera kod notara); dokumenta iz inostranstva koja nijesu na crnogorskom ili srodnim jezicima, moraju biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

4.    Potrebna dokumenta za prihvat Ponude:

Za Domaća fizička lica

·          Izjava o prihvatanju ponude za preuzimanje (može se preuzeti na internet stranici www.ckdd.me ili u prostorijama CKDD-a)

·          PEL obrazac (samo ako su politički eksponirani - može se preuzeti na internet stranici www.ckdd.me ili u prostorijama CKDD-a)

·          Važeći identifikacioni dokument – Original na uvid i fotokopija važećeg identifikacionog dokumenta sa fotografijom (lična karta, pasoš)

·          Potvrda o broju bankovnog računa

·          Zakonski ovjereno punomoćje (notar, sud, opština) ukoliko Izjavu potpisuje opunomoćeno lice

Za Domaća pravna lica / kastodi banke

·          Izjava o prihvatanju ponude za preuzimanje, potpisana i pečatirana (može se preuzeti na internet stranici www.ckdd.me ili u prostorijama CKDD-a)

·          Original ili ovjerena fotokopija dokumenata o registraciji pravnog lica (Potvrda o registraciji iz CRPS ne starija od 3 mjeseca, odnosno Rješenje KTK o davanju saglasnosti za ovlašćeno lice kastodi banke)

·          Obrazac Stvarni vlasnik i PEL obrazac za stvarnog vlasnika (može se preuzeti na internet stranici www.ckdd.me ili u prostorijama CKDD-a) i ID dokument stvarnog vlasnika - NE TREBA za Kastodi banku

·          Karton deponovanih potpisa (bankovni račun) i kopija identifikacionog dokumenta

·          Punomoćje ovjereno od strane pravnog lica ukoliko Izjavu potpisuje opunomoćeno lice;

Za Strana fizička lica

·          Izjava o prihvatanju ponude za preuzimanje  (ukoliko je potpisuje akcionar van prostorija CKDD-a, mora biti ovjerena od strane notara i apostilirana ukoliko Crna Gora nema potpisan Sporazum sa tom državom)

·          PEL obrazac (samo ako su Politički eksponirani - može se preuzeti na internet stranici www.ckdd.me ili u prostorijama CKDD-a)

·          Kopija pasoša

·          Instrukcija za uplatu novčanih sredstava iz inostranstva

·          Zakonski ovjereno i apostilirano punomoćje (ukoliko Izjavu potpisuje opunomoćeno lice u prostorijama CKDD-a)

Za Strana pravna lica

·          Izjava o prihvatanju ponude za preuzimanje, potpisana i pečatirana (ukoliko je potpisuje akcionar van prostorija CKDD-a, mora biti ovjerena od strane notara i apostilirana ukoliko Crna Gora nema potpisan Sporazum sa tom državom)

·          Potvrda o registraciji iz zvaničnog registra ne starija od 3 mjeseca, sa prevodom sudskog tumača, za društva iz off shore destinacija potreban je Certificate of incumbency, sa prevodom sudskog tumača

·          Obrazac Stvarni vlasnik i PEL obrazac za stvarnog vlasnika (može se preuzeti na internet stranici www.ckdd.me ili u prostorijama CKDD-a) i ID dokument stvarnog vlasnika

·          Zakonski ovjereno i apostilirano punomoćje (ukoliko Izjavu potpisuje opunomoćeno lice u prostorijama CKDD-a) i kopija pasoša.

·          Instrukcija za uplatu novcanih sredstava iz inostranstva.

Veza na dokument

 

Datum

17.11.2023

Prilozi

Izjava preuzimanje RKNK - sticalac MIL-POP.doc    
WEB1\Administrator je kreirao u 17.11.2023 11:23
WEB1\Administrator je poslednji put izmenio u 17.11.2023 11:28
© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.