Navigate Up
Sign In
Crnogorski  English 

Bylaws

 
 

 Pravila

 
  
  
  
Pravila o blizim uslovima za izdavanje saglasnosti za kvalif.ucesce u DZU.pdfPravila o blizim uslovima za izdavanje saglasnosti za kvalif.ucesce u DZU149 KB
Pravila o nacinu trgovanja blokom akcija.pdfPravila o nacinu trgovanja blokom akcija86 KB
PRAVILA O UTVRĐIVANJU BLIŽIH USLOVA EMITOVANJA, REGISTROVANJA I TRGOVANJA KRATKOROČNIM DUŽNIČKIM HOV.pdfPravila o utvrđivanju bližih uslova emitovanja, registrovanja i trgovanja kratkoročnim dužničkim HOV187 KB
Pravila o sadržini skracenog prospekta i o nacinu i postupku ev. zat. ponuda vl. dugorocnih duznickih HOV.pdfPravila o sadržini skracenog prospekta i o nacinu i postupku ev. zat. ponuda vl. dugorocnih duznickih HOV120 KB
Pravila o evidentiranju emisija HOV kada je emitent RCG i kada se HOV izdaju unaprijed poznatim sticaocima.pdfPravila o evidentiranju emisija HOV kada je emitent RCG i kada se HOV izdaju unaprijed poznatim sticaocima87 KB
PRAVILA O OBAVLJANJU KASTODI POSLOVA.pdfPravila o obavljanju kastodi poslova125 KB
PRAVILA O KONTROLI POSLOVANJA SA HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI.pdfPravila o kontroli poslovanja sa hartijama od vrijednosti98 KB
PRAVILA O SADRZINI PROSPEKTA ZA JAVNU PONUDU EMISIJE  VLASNICKIHI DUGOROCNIH DUZNICKIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI.pdfPravila o sadržini prospekta za javnu ponudu emisija vlasničkih i dugoročnih dužničkih HOV93 KB
PRAVILA O PRAVU NA DOBIJANJE INFORMACIJA O AKCIJAMA UPISANIM U CENTRALNI REGISTAR CDA.pdfPravila o pravu na dobijanje informacija o akcijama upisanim u CDA70 KB
PRAVILA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA RAD CENTRALNOJ DEPOZITARNOJ AGENCIJI.pdfPravila o izdavanju dozvole za rad Centralnoj Depozitarnoj Agenciji69 KB

    

 

 Uputstva

 
  
  
  
UputstvoOPostupkuPrenosaHOVUProcesuTransformacijeIFOdStraneCDA.pdfUputstvo o postupku prenosa HOV u procesu transformacije investicionih fondova od straneCDA99 KB
Uputstvo_vansud_porav.pdfUputstvo o vansudskom poravnanju124 KB
UputstvoOZamjeniAkcijaIFZaIJOtvorenihFondovaUProcesuTransformacije.pdfUputstvo o zamjeni akcija investicionih fpndova za investicione jedinice otvorenih fondova u procesu transformacije255 KB
UputstvoOIzuzećuKlijentskogRačunaOdPrinudneNaplate.pdfUputstvo o izuzeću klijentskog računa od prinudne naplate111 KB
Uputstvo o analizi rizika pranja novca i procedurama za prepoznavanje sumnjivih transakcija.pdfUputstvo o analizi rizika pranja novca i procedurama za prepoznavanje sumnjivih transakcija88 KB
Uputstvo o objavljivanju podataka CDA.pdfUputstvo o objavljivanju podataka CDA o vlasništvu nad akcijama58 KB
UPUTSTVO O NACINU PRIJEMA PRIHVATA JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE I ISPLATE SREDSTAVA AKCIONARIMA KOJI SU PRIHVATILI OVU PONUDU.pdfUputstvo o načinu prijema prihvata javne ponude za preuzimanje i isplate sredstava akcionarima koji su prihvatili ovu ponudu100 KB
UPUTSTVO O OVJERAVANJU PUNOMOCJA ZA OBAVLJANJE ODREDJENIH POSLOVA SA HOV.pdfUputstvo o ovjeravanju punomoćja za obavljanje određenih poslova sa hartijama od vrijednosti97 KB

 

 

 

 

 

 

© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.