Navigate Up
Sign In
Crnogorski  English 
Skip Navigation LinksCKDD A.D. Podgorica > English > Laws & Legislations

Laws & Legislations

 

 

 
  
  
  
ZakonOPrivrednimDrustvima.pdfZakon o privrednim drustvima465 KB
Zakon0hovpreciscentekst.pdfZakon o HOV265 KB
ZakonOinvesticionimFondovima.pdfZakon o investicionim fondovima521 KB
ZakonOPreuzimanju AkcionarskihDrustava.pdfZakon o preuzimanju akcionarskih drustava179 KB
ZAKON O ZALOZI KAO SREDSTVU OBEZBJEDJENJA POTRAZIVANJA.pdfZakon o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja potrazivanja116 KB
ZAKON O NASLJEÐIVANJU.pdfZakon o nasleđivanju166 KB
ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA.pdfZakon o obligacionim odnosima1054 KB
ZAKON O STECAJU.pdfZakon o stečaju335 KB
Zakon o SPNFT.pdfZakon o sprecavanju pranja novca i finansiranja terorizma142 KB
ZAKON O SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA.pdfZakon o svojinsko-pravnim odnosima384 KB
ZakonOPovracajuOduzetihImovinskihPravaIObestecenju.pdfZakon o povracaju oduzetih imovinskih prava i obestecenju211 KB
ODLUKA O O II EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE CRNE GORE PO OSNOVU OBESTECENJA BIVSIH VLASNIKA.pdfOdluka o II emisiji obveznica RCG po osnovu obeštećenja bivših vlasnika70 KB
ODLUKA O EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE CRNE GORE PO OSNOVU DEVIZNE STEDNJE GRADJANA.pdfOdluka o emisiji obveznica RCG po osnovu devizne štednje građana58 KB
UREDBA O NACINU IZDAVANJA OBVEZNICA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFUNDACIJU BIVSIH VLASNIKA.pdfUredba o načinu izdavanja obveznica i postupku ostvarivanja prava na refundaciju bivših vlasnika100 KB
UREDBA O KONVERZIJI DEVIZNE STEDNJE GRADJANA U OBVEZNICE.pdfUredba o konverziji stare devizne štednje u obveznice71 KB
ZAKON O REGULISANJU OBAVEZA I POTRAZIVANJA PO OSNOVU INO DUGA I DEVIZNE STEDNJE GRADJANA.pdfZakon o regulisanju obaveza i potraživanja po osnovu ino duga i devizne štednje građana121 KB
ZakonOSvojinskojIUpravljackojTransformaciji.pdfZakon o svojinskoj i upravljackoj transformaciji173 KB
ZAKON O PRIVATIZACIJI PRIVREDE.pdfZakon o privatizaciji privrede88 KB
© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.