Navigate Up
Sign In
Crnogorski  English 
Skip Navigation LinksCKDD A.D. Podgorica > English > CDA Procedures

CDA Procedures

 

 CDA Procedures

 
  
  
  
UPUTSTVO CKDD.pdfUPUTSTVO CKDD841 KB
Uputstvo za pristup  ASK sistemu CDA.pdfUputstvo za pristup  ASK sistemu CDA207 KB
Uputstvo-vansudsko poravnanje02102014.pdfUputstvo o primjeni odredaba Zakona o obligacionim odnosima u vezi sa uslovima i načinu upisa vlasnistva na hartijama od vrijednosti po osnovu ugovora o vansdukom poravnanju148 KB
 

 

 

​Dokument Uputstvo za rad i pružanje usluga Centralne Depozitarne Agencije, sadrži linkove na priloge koji su navedeni u dijelu Prilozi.

 

 

 Prilozi

 
  
  
  
  
prilog_br.1.pdfZahtjev za prijem emitenta u članstvo CDAprilog br. 1153 KB
prilog_br.2.pdfOperativna procedura odjeljenja za rad sa emitentimaprilog br. 2246 KB
prilog_br.3.pdfNalog za upis podataka o emitentu HOVprilog br. 3114 KB
prilog_br.4.pdfNalog za upis podataka o emisiji HOVprilog br. 4165 KB
prilog_br.5.pdfNalog za upis podataka o osobi za kontaktprilog br. 5113 KB
prilog_br.6.pdfNalog za upis podataka o akcionaru – fizičko liceprilog br. 6159 KB
prilog_br.7.pdfNalog za upis podataka o akcionaru – pravno liceprilog br. 7244 KB
prilog_br.8.pdfZahtjev za informacijama - (Obrazac 305)prilog br. 8374 KB
Operativne procedure za rad sa akcionarima april2015.pdfOperativna procedura odjeljenja za rad sa akcionarimaprilog br. 9716 KB
prilog_br.10.pdfNalog za prenos HOV - (Obrazac 302)prilog br. 10392 KB
prilog_br.11.pdfUputstvo za primjenu korporativnih aktivnostiprilog br. 11277 KB
prilog_br12.pdfProcedura preuzimanja akcionarskih društavaprilog br. 1290 KB
prilog_br.13.pdfZahtjev za otvaranje računa / promjenu podataka - (Obrazac 301)prilog br. 13289 KB
prilog_br.14.pdfNalog za blokiranje slobodnih pozicija (Obrazac 303)prilog br. 14373 KB
prilog_br.15.pdfNalog za deblokiranje slobodnih pozicija (Obrazac 304)prilog br. 15382 KB
prilog_br.16.pdfGeneralni zahtjev (Obrazac 306)prilog br. 16290 KB
prilog br. 17.pdfProcedura korišćenja usluge e-račun za emitenteprilog br. 17144 KB
prilog br.18.pdfProcedura korišćenja usluge e-račun za registranteprilog br. 18146 KB
DrzavniZapisi.docInterna procedura CDA za servisiranje emisija državnih zapisaDržavni zapisi50 KB
© 2011 Centralno Klirinško Depozitarno Društvo a.d.